TRYCKLUFT PÅ BURK, AF DCS

AF DCS Tryckluft 400ml

  • Artnr: 40-6497
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

AF DCS Sprayduster, icke-invertibel innehåller ren tryckluft för att blåsa bort damm och smuts i otillgängliga områden, såsom i elektronisk utrustning. Skaka eller vänd behållaren under användning. Håll burken upprätt hela tiden. Spraya i korta stötar.

Använd inte när elektronisk utrustning är påslagen. Stäng av utrustningen och låt den svalna före användning. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. HTC-fri. Varning: Extremt brandfarlig aerosol. Skyddas från värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. Spraya inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas efter användning. Skyddas från direkt solljus. Utsätt inte för temeraturer överstiger 50⁰C.


Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen