RUT-avdrag för IT-tjänster (RIT-avdraget)

Regeringen har beslutat att komplettera nuvarande regler för skattereduktion av hushållsnära tjänster, det s.k. RUT avdraget, till att även innefatta IT-tjänster. Avdrag medges med 50% av beloppet. Det årliga RUT-avdraget är maximalt 25.000 kr. För personer äldre än 65 år medges avdrag med 50.000 kr.
 
Omfattningen enligt lagtexten är att installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete ska omfattas av RUT-avdraget.

Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Det innebär att avdraget inte omfattar t.ex. reparationer i vår verkstad eller handledning och rådgivning som ges per telefon eller på annat sätt sker på distans.

Med bostad menas köparens bostad, oavsett om det är en bostadsrätt, hyresrätt eller ägd bostad. Även fritidshus omfattas. Köparen kan även få avdrag för arbeten som utförs i föräldrarnas bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet.

Skattereduktion medges för:
Data- och informationsteknisk utrustning såsom
- Persondatorer
- Läsplattor
- TV-apparater
- Smarta telefoner
- Spelkonsoler och liknande
- Kringutrustning till data- och informationstekniska apparater.
Med kringutrustning avses utrustning som är avsedd att sammankopplas med data- och informationstekniska
apparater och som stödjer användningen av desamma såsom

- Skrivare,
- Scannrar

I begreppet ingår även dataförbindelser. Med dataförbindelser avses anslutningar som betjänar hushållens IT-utrustning och med vilka man kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation såsom
- Modem
- Routrar
- Fiber- och nätverkskablar
- Wifi-utrustning

I begreppet ingår även mjukvara såsom att installera och avinstallera program och uppdateringar i en data- eller informationsteknisk  apparat samt att ge handledning och rådgivning i samband med sådant arbete. Med rådgivning avses enklare vägledning och utbildning.

Begreppet är inte avsett att omfatta andra former av utrustning i ett hushåll som kan kommunicera med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, som t.ex. s.k. smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar. Dessutom omfattas inte åtgärder som t.ex. programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen